Now showing items 1-1 of 1

    • Medeni Yargılama Hukukunda yetki sözleşmeleri 

      Gültüter, Makbule Ceren (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Yargılama hukukunda, kuralların çoğunlukla emredici niteliğe sahip olması sebebiyle taraflara daha dar bir irade serbestisi tanınmıştır. Medeni yargılama hukukunda taraflar, ancak kanunun çizmiş olduğu çerçevede sözleşme ...