Now showing items 1-1 of 1

    • AGRP nöronlarının kognitif yeteneklere etkisinin incelenmesi 

      Dinçkol, Öykü (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
      Açlık durumunda insan beyninde birçok aktivite değişimi oluşur ve bunlara bağlı olarak vücudun farklı organlarından hormonsal salınımlar gerçekleşir. Bu aktivite değişimleri fizyolojik veya kognitif yetilerde aktive edici, ...