Now showing items 1-1 of 1

    • Acil sağlık hizmetlerinde hizmet işleyişi ve hukuki sorunlar 

      Demir, Sezen (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Tezde; Türkiye'deki acil sağlık hizmetleri teşkilat yapısı, alanda yetişmiş sağlık personelleri ve özellikleri, acil sağlık hizmetlerinde hastane öncesi ve hastane acil servisleri hizmet akışı, yasal düzenlemeler çerçevesinde ...