Now showing items 1-1 of 1

    • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

      Cirit, Muzaffer Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan "Özel Hayatın Gizliliği" ve 22. maddesi ile güvence altına alınan "Haberleşme Hürriyeti" yalnızca kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalardan biri ...