Now showing items 1-1 of 1

    • Oral antidiyabetiklerde ilaç etkileşimleri 

      Barsbay, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Diyabetes mellitus yüksek prevalansı ve artan morbidite ve mortalite nedeniyle dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Mevcut tek-amaç yaklaşımı, hastalığın ve komplikasyonlarının ...