Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de köşe yazarlığı olgusunun tarihsel izleği 

      Özkır, Yusuf (Marmara Univ, Fac Communication, 2016)
      Köşe yazarlığı, gazeteciliğin vazgeçilmez alt alanlarından birisi olarak basın tarihinde ve günümüzde belirgin bir yere sahiptir. Bu yüzden köşe yazarlığı olgusunu köşe yazılarının içeriği bağlamında araştırmalara konu ...