Now showing items 1-8 of 8

  • Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali (TCK Md.103/2) 

   Küskü, Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ülkemizde işlenen ve toplumda en çok tepki gösterilen, kanun koyucunun da ağır ceza yaptırımları düzenleyerek bu husustaki tepkisini ortaya koyduğu suçlardan biri çocukların cinsel istismarı suçudur. Bu tezde çocukların ...
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265) 

   Gültekin, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan ...
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK m.154 ) 

   Bölek, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı Türk hukukunda çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlemelere yer verilmiştir. Burada TCK 154 ...
  • Kriminolojide çoklu öldürmeler 

   Artuk, Mehmet Emin (İstanbul Medipol Üniversitesi, 2019)
   Toplu öldürmeler üç kategoriye ayrılmaktadır: Toplu katliam, aynı yerde duygusal süreç içinde birden fazla kişinin öldürülmesidir. Çılgın cinayet ise, farklı yerlerde birinci kategori gibi duygusal soğuma süreci gerçekleşmeden ...
  • Kriminolojinin tanımı 

   Artuk, Mehmet Emin (İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018)
   Bu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanması zorluğunu Etienne de Greeff’in, “Introduction à la criminologie” Paris, 1948 adlı kitabına yazdığı önsözde Louis Braffort (s. 12) ...
  • Mukayeseli hukuk ve Türk ceza hukukunda güvenlik tedbirleri 

   Toplumun bizzat kendisi veya üyelerini korumak için başvurduğu cezanın yanında, ceza yerine geçen önlemlere de hükmedildiği görülmektedir. İlk defa1893 İsviçre Ceza Kanunu ön tasarısında görülen güvenlik tedbirleri, işlediği ...
  • Sarkıntılık fiili 

   5237 TCK’nın ikinci kitabının ikinci kısmının altıncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” yer almaktadır. Kanunun 102’nci maddesinde “Cinsel saldırı”, 103’üncü maddesinde “cinsel istismar”, 104 üncü maddesinde ...
  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK M. 98) 

   Yılmaz, Erkam (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızın konusu olan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 sayılı TCK'nın 98'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye hal ve koşulların elverdiği ölçüde ...