Now showing items 1-1 of 1

    • Obezitede; Putresin düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkisi 

      Şahin, Hicret (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Çalışmanın amacı, obez bireylerde ve kontrol grubunda putresin düzeyleri ve putresin ile oksidatif stres ilişkisini araştırmaktır. Çalışma kapsamında, yaş ortalaması 18-70 olan, 85 obez çalışma grubunu ve 29 sağlıklı birey ...