Now showing items 1-3 of 3

  • Acem’den Rum’a bir bürokrat ve tarihçi: İdris-i Bidlîsî (1457-1520) 

   İpşirli, Mehmet (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi & İslam Araştırmaları Merkezi, 2020)
   XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın ilk çeyreği arasında önce İran ardından Osmanlı dünyasında yaşayan İdris-i Bidlisî, yaşadığı dönem ve sonrasında kendisinden çokça söz ettiren “hezarfen” tanımına uygun düşecek ...
  • Diplomatik açıdan mahzar 

   İpşirli, Mehmet (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2021)
   Osmanlı Paleografyasının belge türleri arasında yer alan mahzarlar hem fiziki görünümleri, hem içerik ve işlevleri açısından dikkat çekici belgelerdir. Şikayet, talep veya teşekkür için resmi makamlara sunulan çok imzalı ...
  • Tâcüttevârîh’in kaynakları üzerine bazı tespitler 

   İpşirli, Mehmet (İstanbul Üniversitesi, 2020)
   XVI. yüzyılın başarılı tarih teliflerinden biri olan Hoca Sadeddin Efendi’ninTâcüttevârîh’i ilk dokuz Osmanlı sultanının döneminin tarihidir. Müellif dahaönce yazılmış olan tarihî eserleri inceleyip bunların isimlerini ...